Gaz Türbinleri

Gaz Türbinleri :

Yanma ile açığa çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmeye yarayan içten yanmalı bir tür makinadır. Havayı sıkıştırıp, ona ısı ilave ederek genişlemesini, dönme hareketine çevirir. Bu hareket devamlı ve düzenli olarak ortaya çıkar. Açık devreli ve kapalı devreli olmak üzere iki tip gaz türbini vardır. Gaz türbinlerinin diğer içten yanmalı motorlara nazaran en önemli üstünlüğü, onun dönme hareketinin motor parçalarının daha yüksek hızla dönmesini sağlamasıdır

Bu sebepten daha fazla güç elde edilir. Buharlı türbinlere göre ise, yakıt hızlı hareket eden bir akımda yüksek basınçta yandığı için, daha küçük yanma odasına ve yüksek saflıktaki su yerine, havaya ihtiyaç duyar. Ancak en önemli mahzuru, diğer içten yanmalı motorlara nispetle daha düşük verime sahip olmasıdır. Sebebi de, türbinin kanatlarının devamlı olarak yüksek sıcaklığa maruz kalması ve bunun sonucu olarak müsaade edilen malzeme gerilmelerinin düşük olmasıdır.

Gaz türbinleri; kompresör, yanma odası ve türbin olmak üzere, ana parçalardan oluşmaktadır.

Normal bir gaz türbininin verimi, % 20 ile 25 civarındadır. Ancak türbinden çıkan sıcak hava ile giren hava, ısıtılarak verim % 40’ lara kadar yükseltilebilmektedir.

Gaz Türbinleri


info@utestr.com

okangezer@utestr.com

TEL: +90 216 326 08 53

FAX: +90 216 328 08 54

GSM 1: +90 533 654 25 38

GSM 2: +90 505 769 48 35